مرگ مجله ارغنون 26 و 27 Free E–pub


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

مرگ مجله ارغنون 26 و 27ترجم، افشین جهاندیده مترجم، علی ملائکه مترجم، مهشید نونهالی مترجم، جواد گنجی مترجم، انوشیروان گنجی پور مترجم، پور مترجم، آقایی مترجم، مهشید تاج محمدعلی شهرکی مترجم، سامان توکلی مترجم، ناشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات. ,


ل دومونتی، ژرژ باتای، الی راگلند، مراد فرهادپور مترجم، داریوش آشوری مترجم، یوسف اباذری مترجم، محمدسعید حنایی
کاشانی خشایار دیهیمی 
مترجم، خشایار دیهیمی حسین پاینده مراد فرهادپور مترجم، داریوش آشوری مترجم، یوسف اباذری مترجم، محمدسعید حنایی کاشانی مترجم، خشایار دیهیمی مترجم، حسین پاینده امیر احمدی آریان مترجم، شهریار وقفی‌پور مترجم، فرزین رضاعی مترجم، امید مهرگان. ,

مرگ مجموعه مقالات، فریدریش ویلهلم نیچه، هانس گئورگ گادامر، مارتین هایدگر، آلبر کامو، زیگموند فروید، دریدا، نوربرت الیاس، کارل یونگ، دیوید هیوم، محمد صنعتی، ژان آرتور الیاس، کارل یونگ، دیوید هیوم، محمد صنعتی، ژان بودریار، آرتور ژیل دولوز، سنکا، فرانسیس بیکن، ارنست بکر، میش.